αναθεωρητισμός

Μεταφράσεις

αναθεωρητισμός

revisionism

αναθεωρητισμός

révisionnisme
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close