αναθεώρηση

Μεταφράσεις

αναθεώρηση

مُرَاجَعَة

αναθεώρηση

přepracování

αναθεώρηση

revision

αναθεώρηση

Revision

αναθεώρηση

revision

αναθεώρηση

revisión

αναθεώρηση

korjaaminen

αναθεώρηση

révision

αναθεώρηση

pregled

αναθεώρηση

revisione

αναθεώρηση

修正

αναθεώρηση

교정

αναθεώρηση

revisie

αναθεώρηση

revidering

αναθεώρηση

rewizja

αναθεώρηση

revisão

αναθεώρηση

пересмотр

αναθεώρηση

repetition

αναθεώρηση

การทบทวน

αναθεώρηση

gözden geçirme

αναθεώρηση

sự sửa lại

αναθεώρηση

修改
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close