αναθυμιάσεις

Μεταφράσεις

αναθυμιάσεις

أَبْخِرَة

αναθυμιάσεις

výpary

αναθυμιάσεις

røg

αναθυμιάσεις

Abgase

αναθυμιάσεις

fumes

αναθυμιάσεις

gases

αναθυμιάσεις

kaasut

αναθυμιάσεις

émanations

αναθυμιάσεις

isparavanja

αναθυμιάσεις

esalazioni

αναθυμιάσεις

煙霧

αναθυμιάσεις

연기

αναθυμιάσεις

dampen

αναθυμιάσεις

røyk

αναθυμιάσεις

opary

αναθυμιάσεις

fumaça, gases

αναθυμιάσεις

испарения

αναθυμιάσεις

ångor

αναθυμιάσεις

ควันพิษ

αναθυμιάσεις

duman

αναθυμιάσεις

khói

αναθυμιάσεις

烟雾
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close