αναισθητοποιώ

Μεταφράσεις

αναισθητοποιώ

anaesthetize
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close