ανακαίνιση

Μεταφράσεις

ανακαίνιση

renovationRenovierungrenovaciónrenoveringrenovaçãorenovatierénovationrenoveringالتجديدrenovace (ana'cenisi)
ουσιαστικό θηλυκό
αναπαλαίωση
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close