ανακαταλαμβάνω

Μεταφράσεις

ανακαταλαμβάνω

recapture, retake
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close