ανακατεμένος

Μεταφράσεις

ανακατεμένος

motley, mixed

ανακατεμένος

مُختَلِطٌ

ανακατεμένος

smíšený

ανακατεμένος

blandet

ανακατεμένος

gemischt

ανακατεμένος

mezclado

ανακατεμένος

seka-

ανακατεμένος

mélangé

ανακατεμένος

pomiješan

ανακατεμένος

misto

ανακατεμένος

混合した

ανακατεμένος

뒤섞인

ανακατεμένος

gemengd

ανακατεμένος

blandet

ανακατεμένος

różnorodny

ανακατεμένος

misturado

ανακατεμένος

смешанный

ανακατεμένος

blandad

ανακατεμένος

ที่ผสมกัน

ανακατεμένος

karışık

ανακατεμένος

pha trộn

ανακατεμένος

复杂的
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close