ανακλαστικό

Αναζητήσεις σχετικές με ανακλαστικό: αντανακλαστικά
Μεταφράσεις

ανακλαστικό


ουσιαστικό ουδέτερο
αυτόματη αντίδραση έχω καλάκακά ανακλαστικά
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close