ανακοινώνω

Μεταφράσεις

ανακοινώνω

announce, promulgateannoncer, déclarerيُعْلِنُoznámitbekendtgøreankündigenanunciarilmoittaanajavitiannunciare発表する발표하다aankondigenkunngjøreogłosićanunciarобъявлятьoffentliggöraประกาศduyurmakthông báo宣布 (anaci'nono)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
κάνω κτ γνωστό ανακοινώνω την αναχώρησή μου
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close