ανακόπτω

Μεταφράσεις

ανακόπτω

check, intercept
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close