αναλγητικό

Μεταφράσεις

αναλγητικό

analgesic, painkiller
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close