αναληθής

Μεταφράσεις

αναληθής

false, untrue
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close