αναλογικός

Μεταφράσεις

αναλογικός

proportionnel, analogique

αναλογικός

analog, proportional

αναλογικός

نِسْبِي

αναλογικός

úměrný

αναλογικός

proportional med

αναλογικός

anteilmäßig

αναλογικός

proporcional

αναλογικός

suhteellinen

αναλογικός

proporcionalan

αναλογικός

proporzionale

αναλογικός

比例した

αναλογικός

비례하는

αναλογικός

proportioneel

αναλογικός

proporsjonal

αναλογικός

proporcjonalny

αναλογικός

proporcional

αναλογικός

proportionell

αναλογικός

ทำให้ได้สัดส่วนกัน

αναλογικός

orantılı

αναλογικός

theo tỷ lệ

αναλογικός

成比例的
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close