αναλφαβητισμός

Μεταφράσεις

αναλφαβητισμός

illiteracy

αναλφαβητισμός

analphabétisme, illettrisme
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close