αναμέτρηση

Μεταφράσεις

αναμέτρηση

meeting (ana'metrisi)
ουσιαστικό θηλυκό
μάχη η εκλογική αναμέτρηση
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close