αναμενόμενος

Μεταφράσεις

αναμενόμενος

erwartet, fällig

αναμενόμενος

expected, due

αναμενόμενος

attendu,

αναμενόμενος

مُتَوَقَّع

αναμενόμενος

má se ...

αναμενόμενος

passende

αναμενόμενος

debido, previsto

αναμενόμενος

olla määrä

αναμενόμενος

dospio

αναμενόμενος

dovuto

αναμενόμενος

・・・する予定で

αναμενόμενος

만기가 된

αναμενόμενος

verwacht

αναμενόμενος

skyldig

αναμενόμενος

należny

αναμενόμενος

esperado, ter chegada prevista

αναμενόμενος

должный

αναμενόμενος

förfallen

αναμενόμενος

ถึงกำหนด

αναμενόμενος

olması beklenen

αναμενόμενος

đến hạn

αναμενόμενος

到期的
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close