αναμεταδότης

Μεταφράσεις

αναμεταδότης

repeater

αναμεταδότης

répétiteur, retransmetteur
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close