αναμνηστικός

Μεταφράσεις

αναμνηστικός

(anamnisti'kos) αρσενικό

αναμνηστική

(anamnisti'ci) θηλυκό

αναμνηστικό

(anamnisti'ko) ουδέτερο
επίθετο
που θυμίζει κτ αναμνηστική φωτογραφία
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close