αναμονή

Μεταφράσεις

αναμονή

standby, anticipationattente (anamo'ni)
ουσιαστικό θηλυκό
το να περιμένει κν αίθουσα αναμονής λίστα αναμονής
βρίσκομαι είμαι σε αναμονή
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close