αναμφίβολος

Μεταφράσεις

αναμφίβολος

doubtless, irrefutable
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close