αναμφισβήτητα

Μεταφράσεις

αναμφισβήτητα

undoubtedlyindubitablement (anamfi'zvitita)
επίρρημα
αναμφίβολα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close