ανανεώσιμος

Μεταφράσεις

ανανεώσιμος

renewable

ανανεώσιμος

renouvelable

ανανεώσιμος

obnovitelný

ανανεώσιμος

vedvarende

ανανεώσιμος

erneuerbar

ανανεώσιμος

renovable

ανανεώσιμος

uusittava

ανανεώσιμος

obnovljiv

ανανεώσιμος

rinnovabile

ανανεώσιμος

再び始められる

ανανεώσιμος

재생 가능한

ανανεώσιμος

hernieuwbaar

ανανεώσιμος

fornybar

ανανεώσιμος

odnawialny

ανανεώσιμος

renovável

ανανεώσιμος

возобновляемый

ανανεώσιμος

förnyelsebar

ανανεώσιμος

ไม่มีวันหมด

ανανεώσιμος

yenilenebilir

ανανεώσιμος

có thể thay mới

ανανεώσιμος

可再生的
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close