αναντίρρητος

Μεταφράσεις

αναντίρρητος

nepopiratelný

αναντίρρητος

ubestridelig

αναντίρρητος

unleugbar

αναντίρρητος

undeniable

αναντίρρητος

innegable

αναντίρρητος

kiistaton

αναντίρρητος

indéniable

αναντίρρητος

neporeciv

αναντίρρητος

innegabile

αναντίρρητος

否定できない

αναντίρρητος

부정할 수 없는

αναντίρρητος

onbetwistbaar

αναντίρρητος

unektelig

αναντίρρητος

niezaprzeczalny

αναντίρρητος

inegável

αναντίρρητος

неоспоримый

αναντίρρητος

obestridlig

αναντίρρητος

ซึ่งไม่อาจปฏิเสธได้

αναντίρρητος

inkar edilemez

αναντίρρητος

không thể phủ nhận

αναντίρρητος

不可否认的
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close