αναντικατάστατος

Μεταφράσεις

αναντικατάστατος

(anandika'tastatos) αρσενικό

αναντικατάστατη

(anandika'tastati) θηλυκό

αναντικατάστατο

irreplaceableirremplaçableinsostituibileonvervangbaar대신할незаменимнезаменимый (anandika'tastato) ουδέτερο
επίθετο
που δεν μπορεί να μπει κπ άλλοςκτ άλλο στη θέση του
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close