αναντιστοιχία

Μεταφράσεις

αναντιστοιχία

discrepancy, incongruity
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close