αναξιόπιστος

Μεταφράσεις

αναξιόπιστος

unreliable, undependable, untrustworthy

αναξιόπιστος

nespolehlivý

αναξιόπιστος

upålidelig

αναξιόπιστος

unzuverlässig

αναξιόπιστος

informal

αναξιόπιστος

epäluotettava

αναξιόπιστος

imprévisible

αναξιόπιστος

nepouzdan

αναξιόπιστος

inaffidabile

αναξιόπιστος

あてにならない

αναξιόπιστος

신뢰할 수 없는

αναξιόπιστος

onbetrouwbaar

αναξιόπιστος

upålitelig

αναξιόπιστος

zawodny

αναξιόπιστος

não confiável, não fiável

αναξιόπιστος

ненадежный

αναξιόπιστος

opålitlig

αναξιόπιστος

ไว้ใจไม่ได้

αναξιόπιστος

güvenilmez

αναξιόπιστος

không đáng tin cậy

αναξιόπιστος

不可靠的
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close