αναξιόχρεος

Μεταφράσεις

αναξιόχρεος

insolvent
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close