αναπάντητος

(προωθήθηκε από αναπάντητη)
Μεταφράσεις

αναπάντητος

(ana'panditos) αρσενικό

αναπάντητη

(ana'panditi) θηλυκό

αναπάντητο

unanswered (ana'pandito) ουδέτερο
επίθετο
που έμεινε χωρίς απάντηση αναπάντητη κλήση
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close