αναπαλλοτρίωτος

Μεταφράσεις

αναπαλλοτρίωτος

inalienable
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close