αναπαράσταση

Μεταφράσεις

αναπαράσταση

representation, reenactmentreprésentation (anapa'rastasi)
ουσιαστικό θηλυκό
1. παρουσίαση εικόνας κινηματογραφική αναπαράσταση η αναπαράσταση του κόσμου
2. απεικόνιση αναπαράσταση γυναίκας που θηλάζει
3. μίμηση αναπαράσταση εγκλήματος
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close