αναποτελεσματικός

Μεταφράσεις

αναποτελεσματικός

ineffectual, inefficient
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close