αναποτελεσματικότητα

Μεταφράσεις

αναποτελεσματικότητα

ineffectiveness

αναποτελεσματικότητα

inefficacité
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close