αναρμοδιότητα

Μεταφράσεις

αναρμοδιότητα

incompétence
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close