αναρρέω

Μεταφράσεις

αναρρέω

regurgitate
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close