αναρροφώ

Μεταφράσεις

αναρροφώ

aspirate, ingest
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close