ανασκαφή

Μεταφράσεις

ανασκαφή

excavationраскопкиexcavaciónudgravning발굴escavaçãoscavoAusgrabung (anaska'fi)
ουσιαστικό θηλυκό
σκάψιμο αρχαιολογικές ανασκαφές
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close