ανασκολοπισμός

Μεταφράσεις

ανασκολοπισμός

impalement

ανασκολοπισμός

empalement
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close