ανασταίνω

Μεταφράσεις

ανασταίνω

resurrect

ανασταίνω

ressusciter
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close