αναστατωμένος

Μεταφράσεις

αναστατωμένος

distracted, distraught
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close