αναστολέας

Μεταφράσεις

αναστολέας

blocker, inhibitor, stopper

αναστολέας

ингибитор
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close