αναστρέψιμος

Μεταφράσεις

αναστρέψιμος

reversible
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close