ανασφάλεια

Μεταφράσεις

ανασφάλεια

insecurityinsécuritéUnsicherheitonzekerheidusikkerhedosäkerhet (ana'sfalia)
ουσιαστικό θηλυκό
έλλειψη σιγουριάς η ανασφάλεια για το μέλλον
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close