ανασχηματίζω

Μεταφράσεις

ανασχηματίζω

realign, reform, reshuffle
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close