ανασύρω

Μεταφράσεις

ανασύρω

(ana'siro)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
βγάζω έξω, τραβάω ανασύρω πτώμα από τα ερείπια
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close