ανατίναξη

Μεταφράσεις

ανατίναξη

разпенващblowingتهبsoprando (ana'tinaksi)
ουσιαστικό θηλυκό
έκρηξη
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close