ανατινάζομαι

Μεταφράσεις

ανατινάζομαι

blow up, detonate
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close