ανατρέφομαι

Μεταφράσεις

ανατρέφομαι

(ana'trefome)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα)
μεγαλώνω
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close