ανατροπή

Μεταφράσεις

ανατροπή

renversementoverthrow (anatro'pi)
ουσιαστικό θηλυκό
1. αναποδογύρισμα ανατροπή φορτηγού
2. βίαιη κατάργηση ανατροπή καθεστώτος
3. διαταραχή η ανατροπή σχεδίων ανατροπή αξιών
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close