ανατροφοδότηση

Μεταφράσεις

ανατροφοδότηση

feedback

ανατροφοδότηση

rétroaction
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close