αναφέρομαι

Μεταφράσεις

αναφέρομαι

refer (ana'ferome)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα)
έχω ως θέμα Το βιβλίο αναφέρεται στην Κατοχή.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close